NFT คืออะไร มาทำความเข้าใจมันแบบง่ายๆกันเถอะ

NFT หรือชื่อเต็มก็คือ Non-Fungible Token นับเป็น Cryptocurrency ประเภทหนึ่งแต่ไม่เหมือนกับพวก Bitcoin ที่เป็น Fungible Token ตรงที่ แต่ละ NFT แต่ละเหรียญจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้

อ่านต่อ

1 2 3 4